Klanten

Aegon, AGIS, AKZO, Belastingdienst, Bentex, B Produkties, BNO, BNA, Bezemer & Kuiper, Boer en Natuur, Bureau Halt, Brijder verslavingszorg, CCF Leeuwarden, Cedin, CHN, CSK Food, Dura Vermeer, FBTO, FN Haaglanden, Fortis, Fries Museum, Friese Milieu Federatie, FEC Leeuwarden, Friesland Dairy Food Friesland Bank, Friesland College, Gemeente Achtkarspelen, Gemeente Almere, Gemeente Den Helder, Gemeente Ede, Gemeente Groningen, Gemeente Skarsterlan, Gemeente Tytsjerksteradiel, Gemeente Oss, GIMD, GGD, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Zwolle, Gemeente Rotterdam, Gemeente Stadskanaal, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Zwolle, Holland Media groep, Holland Casino, Hooghoudt, Hanzehogeschool Groningen, Human Capital Group, ING Bank, ISS,Jeugdzorg Friesland, KPN, Koninklijke Marine, KVK, Levo, LG, Liudger College, LTO Noord, MCL, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, HL, Nuon, OCE Canon, Overheid, Pentascope, Provincie Groningen, Provincie Friesland, Parnassia, Politie Noord Nederland, Philips, Provincie Drenthe, Provincie Friesland, Provincie Groningen, Rabobank, Randstad, Schouwburg de Harmonie, SGBO, SMO Friesland, SNS Reaal, Sanquin, Talant, Telefonische Hulpdienst Nederland, Trimbos, Univé, Univé, Universiteit Amsterdam, Unilever, Verslavingszorg Noord Nederland, Van Hall Instituut, Van Slooten.