Drama

Drama is, sinds de invoering van de Wet op Basisonderwijs 1984, een officieel schoolvak. Het belang van het geven van het vak drama wordt vaak niet gezien. Ondanks dat drama op veel scholen niet wekelijks wordt gegeven, is het belang van drama echter zeer groot. Denk aan de verdere ontwikkeling van het (jonge) schoolkind.

Vaak wordt het belang van drama niet ingezien en krijgen vakken als taal en rekenen toch de voorkeur. Vaak denkt men dat drama binnen het basisonderwijs wordt gegeven om kinderen beter toneel te laten spelen. Echter, draait het vak drama binnen het basisonderwijs niet om het beter leren toneelspelen, maar vooral om het beter ontwikkelen van het mensbeeld.
De doelstellingen die behoren tot het vak drama kunnen worden onderverdeeld in vakspecifieke doelstellingen en persoonlijkheidsdoelstellingen en zijn in onderstaand schema inzichtelijk gemaakt.

Vakspecifieke doelen

De leerling ontwikkelt kwaliteiten betreft spreken en spelen voor publiek.
De leerling ontwikkelt inzicht in de verschillende werkvormen en het hanteren daarvan.
De leerling ontwikkelt publieksgerichtheid en gevoel voor toneelbeeld oftewel mise-en-scène.
De leerling leert inzicht ontwikkelen in een dramatische lijn.
De leerling ontwikkelt het gevoel voor inzicht van dramatische vormgeving.
De leerling leert kijken naar en op waarde schatten van theatervoorstellingen voor kinderen.
De leerling ontwikkelt inzicht in de eigen spelkwaliteit en die van de mede leerlingen.

Persoonlijkheidsvormende doelen

De leerling ontwikkelt het vermogen tot samenwerken.
De leerling ontwikkelt zijn communicatieve vaardigheden.
De leerling activeert het vermogen tot inleving in anderen.
De leerling leert het geven en nemen van feedback
De leerling leert omgaan met eigen en andermans normen en waarden in een multiculturele samenleving.
De leerling vergroot zijn zelfvertrouwen.
De leerling wordt gestimuleerd in zijn fantasie en creativiteit.
De leerling vergroot zijn concentratievermogen.
De leerling ontwikkelt het vermogen om respect te hebben en te tonen ten opzichte van anderen.
De leerling vergroot zijn zelfstandigheid
De leerling ontwikkelt zijn verbale en non-verbale uitdrukkingsmogelijkheden.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Surinamestraat 14,
8931 CX Leeuwarden
Telefoon: 0644 601 721
E-mail: info@acteursdiensten.nl