Trainingen

Acteursdiensten wil een meerwaarde bieden aan de beleving van de werkelijkheid. Door onze competentie op het gebied van communicatie te combineren met onze theaterervaring kunnen we perspectieven laten wisselen met humor en tot reflectie aanzetten.
Wij kunnen een probleemstelling vertalen naar een concrete en illustratieve theatervorm. Door zich hieraan te spiegelen ontstaat voor een ieder ruimte zich te uiten in de discussie, en te komen tot een dieper of ander inzicht.
Van Derden Acteursdiensten wil mensen dus ‘spelenderwijs’ laten ervaren hoe ze daadwerkelijk effectiever kunnen worden, zowel vanuit de werkelijkheid van de deelnemers als die van de opdrachtgever. Wij werken met mensen die openstaan voor veranderingsprocessen, die willen leren van zichzelf en van anderen.

1. Training Verzuimgesprekken
2. Training Ongewenst gedrag
3. Training functionerings- en beoordelingsgesprekken
4. Training Presentatie

 

1. Training Verzuimgesprekken
U bent mede verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van uw medewerkers. En u weet: als het goed gaat met uw mensen, gaat het goed met uw organisatie. Maar hoe u ook werkt aan een ideale werksfeer, ook uw bedrijf krijgt wel eens te maken met arbeidsverzuim. Het effectief voeren van verzuimgesprekken is dan van het grootste belang.
Tijdens de training Verzuimgesprekken voeren leert u hoe u deze gesprekken het beste aan en in kunt gaan. U bent er zich van bewust dat verzuim voor een belangrijk deel gedragsbepaald is; en dus beïnvloedbaar. U kent uw verantwoordelijkheid wat betreft verzuimbegeleiding, mede in het licht van de Wet Verbetering Poortwachter. Ook bent u in staat de diverse typen verzuimgesprekken (ziekmelding, contact tijdens ziekte, terugkeergesprek, gesprekken rond probleemverzuim) op een respectvolle en assertieve wijze te voeren. In de training Verzuimgesprekken versterkt u de volgende competenties:
* assertiviteit
* doelgerichtheid/resultaatgerichtheid
* gespreksvaardigheid
* onafhankelijkheid
* tact/sensitief gedrag

Naast korte theoretische inleidingen, oefenen we voornamelijk met situaties uit de praktijk. We gaan daarbij uit van uw eigen ervaringen.
Tijdens het programma voert u verzuimgesprekken met een professionele acteur die uw praktijksituaties zo realistisch mogelijk in beeld brengt. U oefent uitgebreid met de relevante gespreksvaardigheden, zoals actief luisteren, feedback geven, omgaan met emoties, conflicthantering etc.
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:
* ziekmelding;
* contact tijdens de ziekte;
* terugkeergesprek;
* gesprekken rond probleemverzuim;
* valkuilen en tips voor leidinggevenden bij het voeren van verzuimgesprekken;

De training duurt 1 dagdeel.
Aan de training nemen maximaal 12 personen deel.

  2. Training Ongewenst gedrag

U en uw medewerkers verwachten een werkklimaat waarin zij goed en veilig kunnen functioneren. Agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie tasten dat aan. Ze leiden tot minder motivatie, ziekteverzuim en dus tot minder productiviteit. Dat is jammer voor de betrokken medewerker(s) en voor de hele organisatie.
De overheid legt hierin steeds meer verantwoordelijkheid bij de werkgever neer. Geen, of onzorgvuldig beleid hebben, kan een organisatie duur komen te staan.
Logisch dus dat steeds meer bedrijven een effectief beleid voor ongewenste omgangsvormen belangrijk vinden.
Binnen alle samenwerkingssituaties bestaan verschillende belangen.
Daar waar verschillende belangen zijn, spelen conflicten.
Onopgeloste conflicten hebben ongewenste gevolgen voor de organisatie.
Er schuilen ook kansen: mits goed gehanteerd leiden deze tot veranderingen, vernieuwingen, meer creativiteit én betere relaties. De kunst van omgaan met tegenstellingen en conflicten ligt in het vermijden van ongewenste wendingen en het optimaliseren van kansen.
Naast korte theoretische inleidingen, oefenen we voornamelijk met situaties uit de praktijk. We gaan daarbij uit van uw eigen ervaringen.

De training duurt 1 dagdeel.
Aan de training nemen maximaal 12 personen deel.

3. Training functionerings- en beoordelingsgesprekken

Als leidinggevende herkent u hoe belangrijk functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn. Doormiddel van deze gesprekken kunt u de strategie van de organisatie vertalen naar de individuele doelen van uw medewerkers. In de training Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren leert u op welke manier u deze gesprekken het best aan kunt gaan – en in kunt gaan. Zodat ze een inspirerende en stimulerende rol spelen bij de groei van uw medewerkers én uw organisatie. Na afloop van de training weet u hoe u functionerings- en beoordelingsgesprekken beter kunt voorbereiden en plannen. U beheerst de vaardigheden die nodig zijn om effectieve functionerings- en beoordelingsgesprekken te kunnen voeren. De training is bedoeld voor leidinggevenden die functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren.

* de rol van leidinggevende en medewerker in het functioneringsgesprek;
* communicatieve vaardigheden: luisteren, doorvragen, samenvatten;
* welke criteria hanteren bij beoordeling en hoe deze objectief maken;
* valkuilen bij beoordelen;
* afspraken formuleren: zorgen voor wederzijds committent.

De training duurt 1 dagdeel.
Aan de training nemen maximaal 12 personen deel.

4. Training Presentatie

Een vlotte babbelaar is nog geen goede spreker. U weet dat er heel wat bij komt kijken om een toespraak te houden of een presentatie te geven. Goed spreken in het openbaar is een vak apart. Hoe kunt u in uw eigen stijl een helder, gestructureerd verhaal overbrengen? En hoe zorgt u ervoor dat het verhaal bij de toehoorders blijft ‘hangen’? Hoe zorgt u ervoor dat u ontspannen uw verhaal kunt houden? De training Effectief en ontspannen spreken voor groepen biedt uitkomst. Want: goed spreken en presenteren is te leren!
Plankenkoorts? Spreekangst? Uw publiek merkt er voor en tijdens uw presentatie weinig meer van. U hebt zich systematisch voorbereid, richt zich op het niveau van uw publiek en hebt een duidelijk doel voor ogen. U zet uw stem, expressiemogelijkheden en hulpmiddelen goed in. U hebt inzicht in de effecten van uw presentatie en bent ook in staat te improviseren: moeilijke vragen uit het publiek zijn geen probleem meer voor u.

U wilt uw vaardigheden in het spreken voor groepen uitbreiden. Bent u nog onervaren en wilt u alles leren over spreken voor groepen? Voelt u zich steeds gespannen voor en tijdens uw toespraken? Hebt u al wat meer spreekervaring, maar wilt u met meer plezier spreken of betere presentaties houden? Deze training is zowel bestemd voor mensen die nog weinig presentaties hebben gegeven, als voor mensen die dit wel vaak doen, maar hier meer houvast in zoeken. In de training krijgt u ruimschoots de mogelijkheid uw presentaties in een veilige omgeving te oefenen.

In de training Ontspannen Presenteren versterkt u de volgende competenties:
* mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
* overwicht;
* presenteren;
* stressbestendigheid;
* tactisch gedrag;
* tact/sensitief gedrag;
* zelfsturing.


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Surinamestraat 14,
8931 CX Leeuwarden
Telefoon: 0644 601 721
E-mail: info@acteursdiensten.nl